Ankara Yenimahalledeki merkezimizde, Konuşma terapisi, kekemelik, geç konuşma(Gecikmiş Konuşma),Kekemelik terapisi, Artikülasyon bozukluğu, öğrenme güçlüğü, disleksi, işitme eğitimi, işitme terapisi, Koklear İmplant Eğitimi,Trafik kazasına bağlı konuşma bozukluğu terapileri verilmektedir.

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE; Türkçe Prep Lisanslı hocalar, Özel eğitim ve Disleksi eğitimi Dil Konuşma terapistleri desteği ile verilmektedir

Kurumumuzda zihinsel/fiziksel yetersizlik ve otizim modülü yoktu

Özgül Öğrenme Güçlüğü Deyince ne anlıyoruz?

Özgül Öğrenme Güçlüğü, çocuktaki zekânın normalin üstünde ya da normal olması; ayrıca iyi bir eğitim alıyor olmasına rağmen akademik beceriler(okuma-yazma veya matematik) becerilerde yaşıtlarına ve zekâsına oranla düşük başarı göstermesi durumudur. Özgül öğrenme güçlüğü; zekâ geriliği olarak adlandırılamaz. Aksine çocuğun zihinsel geriliği olmamasına rağmen, akademik alanlarda (Okuma-yazma veya matematik) gerilik göstermesi, öğrenme güçlüğünün en çarpıcı özelliğidir. Dikkat Eksikliği Bozukluğu değildir.

DİSLEKSİ;

Disleksi beyinde biyolojik temelli okumayı etkileyen bir çeşit özgül öğrenme bozukluğudur.  Zekâları ortalamadır ya da ortalamanın üstündedir fakat öğrenme güçlüğü nedeniyle okurken özellikle kelime seviyesinde potansiyellerinin altında bir performans ile beklenmedik bir fark oluşur. Kelimeyi doğru/akıcı tanımada zorluklar ve heceleme-çözümlemede zayıf yetenek ile karakterizedir.

Meşhur Disleksik Kişiler;Henry Ford,Walt Disney,Beethoven,Mozart,J.F.Kenedy

Kurum Müdürü
(Hatice Ökmen)
0505 714 16 68

Uzman Konuşma
Terapisti Danışma Hattı
(Tugçe Gül Üzümcü)
0555 044 10 41

Uzman Konuşma
Terapisti Danışma Hattı
(Serdar Sipahi)
0533 573 45 64

Telefon
0 312 344 00 12

İLK DEĞERLENDİRME

İlk değerlendirmede aileden gerekli bilgi/öykü/eğitim yaşantısı alınır. Çocukla yapılan değerlendirmede formal/informal değerlendirme yapılır

Değerlendirme sonucu çocuğun performans düzeyi belirlenir.

Dil konuşma güçlüğü engel yüzdesi hakkında bilgi verilir. Böylelikle aileler hastaneden rapor çıkartıp çıkartamayacakları hakkında bilgi sahibi olmuş olurlar. Bu doğrultuda eğitim özel ya da RAM kanallı programlanmış olur.

Kurum Müdürü Hatice Ökmen; Tel:0505 714 16 68

      ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Öğrenme problemlerini geniş bir yelpazede ele alan şemsiye bir terim olarak kabul edilir. Öğrenme güçlüğü olan bireyde zeka yada motivasyon problemi var diyemeyiz. Bu bireyler tembel de değildirler. Esasen birçok birey gibi akıllıdırlar.

            YAZMA GÜÇLÜĞÜ

Özel öğrenme güçlüğü olan bir kişi okunaksız el yazısı, tutarsız aralık, kâğıt üzerinde zayıf mekânsal planlama, kötü yazım ve yazmada zorluk yanı sıra düşünme ve aynı zamanda kompozisyon yazma da dâhil olmak üzere sorunları olabilir.

    MATEMATİK GÜÇLÜĞÜ

Bu çeşit öğrenme bozukluğu olan kişilerde; matematik sembolleri anlamada zayıflık, sayıları organize etme ve hafızada tutmada sorunlar, zamanı söylemede  veya saymada zorluk yaşayabilirler.Kişinin sayıları anlama ve matematik  öğrenme yeteneğini etkiler.